Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Ideahuone
Itsenäisyydenkatu 25
33500 Tampere
Y-tunnus 2069084-6

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Tiina Vihervaara
040 153 1887
posti@ideahuonetampere.fi
Osoite sama kuin yllä

REKISTERIN NIMI
Ideahuone asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteriä pidetään henkilöistä, jotka ovat rekisteröityneet Ideahuoneen asiakkaiksi, ostaneet tuotteita Ideahuoneen verkkokaupasta ja/tai liittyneet postituslistalle.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Ideahuoneen asiakasrekisterin ylläpitäminen verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietoja voidaan käyttää yrityksen sisäisen seurannan, tilastoinnin ja verkkokaupan sisällön sekä henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön kehittämiseen.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista saattaa sijaita Ideahuoneen alihankkijalla. Ulkopuolisen tahon omaan käyttöön tietoja ei kuitenkaan luovuteta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
Tiedot käsitellyistä tilauksista.

TIETOJEN LUOVUTUKSET
Ideahuone ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille osapuolille.

Ideahuone voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn henkilön tiedot poistetaan asianomaisen henkilön pyynnöstä, ellei avoimet tilaukset tai vastaavat toimet estä tietojen poistamista.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Ideahuone käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

REKISTERIN SUOJAUS
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu salasanoilla, ulkopuolisilla palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Asiaskas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan kirjautumalla verkkokauppaan omilla tunnuksillaan. Muita tietoja voidaan päivättää ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Seuraa: